Кризисните ситуации, които засягат бизнеса, се усещат особено остро от малки и средни предприятия, за които всяка подкрепа е от значение. След пандемията, която не си е отишла напълно, войната в Украйна и затруднените доставки, високите цени на енергоносителите, растящата инфлация, поставят нови предизвикателства пред тях.
"И ковид кризата, и икономическата криза, която беше надградена от войната в Украйна, оказват виляние върху компаниите, върху тяхната жизнеспособност", каза в интервю за БТА д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).
Именно в тяхна помощ е реализиран проектът "Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина" с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.
Основната му цел е свързана с насърчаване на интернационализацията на българската икономика чрез улесняване на достъпа на наши малки и средни фирми до приоритетни външни пазари. Специфичните цели са подпомагане на експортните дейности на МСП, установяване на преки контакти с чуждестранни партньори, увеличаване на износа, разширяване на пазарите, повишаване на ефективността на тяхната дейност.
"Агенцията отчита удовлетворяващи резултати във връзка с осигуряването на условия за доброто позициониране и устойчиво присъствие на български малки и средни предприятия в международен мащаб, както и за разширяване на нови пазари", посочи Бойко Таков.
Периодът на изпълнение на проекта е бил 36 месеца и е на стойност 4 142 000 лв.
"Адаптирахме правилата си, за да поемем разходите на тези компании за изложбената площ, за щандове и комунални услуги на място, и се опитваме в максимална степен да им бъдем полезни, разбирайки техните затруднения. Силно вярвам, че този род събития са инвестиция. Това не е пазар, на който някой купува или продава нещо веднага, много рядко се сключват моментни сделки. Повечето резултати се очакват в рамките на 6-12 месеца след осъществяването на контактите", коментира той.
Въпреки това вече има обратна връзка от предприятията участници, огромната част от които очакват сключването на един или повече от един договор с партньори.
По една от дейностите по проекта - организиране и участие на специализирани международни панаири и изложения в чужбина, са осъществени 24 събития, като наетата изложбена площ е над 2400 кв. метра, участвали са над 210 малки и средни предприятия. Сред страните, в които са организирани форумите, са Нидерландия, Германия, Турция, Италия, Франция, Дубай и др.
"По обратната връзка, която имаме от фирмите, са проведени над 5000 срещи. 85 компании очакват повече от един договор като резултат, над 100 очакват един и само 25 са споменали, че не смятат, че ще сключат такъв", каза Бойко Таков. 
Друга от дейностите по проекта е свързана с изложения у нас. Осъществени са 10 събития, наетата изложбена площ е близо 1000 кв. метра, а участие в тях са взели 97 български малки и средни предприятия.
Подпомогнатите предприятия - допустими по проекта, са в сферата на производството, а спектърът на дейност е широк - произвеждат машини, мебели, текстил, обувки, козметика и др. 
Този тип събития са наистина много полезни и това го казват фирмите, които реално правят бизнес с тези държави. Пример е Германия, където изложенията са традиция и са на много високо ниво, което е показателно и за нуждата от тях, каза изпълнителният директор на ИАНМСП.
"Удовлетворени сме, че изпълнихме проекта в тези сложни времена, в които имаше социални ограничения и не се провеждаха присъствени мероприятия. Един от ефектите на кризата е, че посетителите на тези форуми са много по-фокусирани, наистина отиват с цел да правят бизнес, което ги прави още по-ефективни", каза той.
Бойко Таков посочи още, че тези участия са инвестиция в развитието на всяка една компания. Полезно за българските фирми е и това да видят къде се намират спрямо конкуренцията. 
"Проектът приключва с много добри за нас резултати, но винаги има още компании, които имат нужда да бъдат подкрепени. Очакваме в рамките на следващите месеци да стартираме следващ проект, защото са търсени от бизнеса", уточни той.
Бойко Таков посочи, че в последните години се отчитат рекордни нива на износа, което се дължи на много фактори, но и на възможността за осъществяване на бизнес контакти от наши фирми на международни форуми у нас и в чужбина. 
Резултатите от Проект BG16RFOP002-2.052-0002 "Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина" ще бъдат представени на пресконференция днес от 10:00 часа в Заседателната зала на ИАНМСП, която се намира на партера на ул. "Леге" 2-4.