Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Лабораторията за научно-приложни изследвания към него VUZF Lab организират днес научно-приложна конференция на тема "Икономика на страха", посветена на 20-ата годишнина на висшето училище, която се отбелязва през 2022 г., съобщиха организаторите на форума. БТА е медиен партньор на конференцията.
Събитието ще започне от 10:30 ч. във ВУЗФ и ще се излъчва на живо във Facebook страницата и Youtube канала на бизнес университета.
Конференцията е под патронажа на Цветан Цветков, председател на Сметната палата на България.
Форумът ще бъде открит от ректора на ВУЗФ проф. д.ю.н. Борис Велчев, от доц. д-р Григорий Вазов, президент и ректор емеритус на ВУЗФ, изпълнителен директор на VUZF Lab и Цветан Цветков, председател на Сметната палата.
Конференцията ще протече в два панела - Панел I: Икономиката на страха и политиката на централната банка и Панел II: Предпоставки за развитие на икономиката на страха.
В първия панел ще бъдат дискутирани въпросите на икономиката на страха и паричната политика и отражението върху фискалната политика, кредитните пазари, търгуването на страха и инвестиционните пазари. В него ще вземат участие Владимир Савов, зам.-председател на Комисията за финансов надзор, Илия Лингорски, главен икономист на Българската банка за развитие, Любомир Дацов, член на Фискалния съвет на Република България, Левон Хампарцумян, председател на Българския форум на бизнес лидерите, представители на държавни институции и регулаторни органи, БНБ, КФН, Сметната палата, експерти, представители на академичните и научните среди.
Във фокуса на втория панел ще бъде определяне на понятието икономика на страха, нейните измерения, връзката между икономиката на страха и инфлацията, стагфлацията, рецесията и дефлацията, икономиката на страха и предприемачеството, икономиката на страха и надеждата. Основни доклади ще изнесат проф. д-р Боян Дуранкев, професор емеритус на ВУЗФ, проф. д.ик.н. Методи Христов, професор емеритус на ВУЗФ, проф. д.ик.н. Виржиния Желязкова, директор направление "Финанси и финансов мениджмънт", VUZF Lab, преподаватели във ВУЗФ, водещи икономисти и експерти.
Модератори на конференцията ще бъдат проф. д-р Юлия Добрева, зам.-ректор на ВУЗФ и директор на направление Икономика във VUZF Lab и доц. д-р Радостин Вазов, ръководител на катедра "Бизнес администрация и маркетинг", ВУЗФ.
Материалите от конференцията ще бъдат издадени в колективна електронна монография от издателството на ВУЗФ.
Във връзка с 20-та годишнина на ВУЗФ, бизнес университетът и VUZF Lab планират провеждането на поредица от кръгли маси, уебинари, конференции, тематични професионални дискусии с участието на експерти през цялата 2022 г.