Президентът на Гана Нана Адо Данква Акуфо-Адо призова световната общност да увеличи усилията си, за да помогне на развиващите се страни да издържат на социално-икономическите опустошения, причинени от смъртоносната пандемия от коронавирус, предаде специално за БТА ганайската агенция ГНА.
Президентът отбеляза също, че положението на развиващите се икономики се е влошило от бушуващия руско-украински конфликт.
Това, каза той, се отразява не само на Гана и Африка, но и на голяма част от развиващия се свят.
Президентът отправи призива в обръщението си към участниците в 15-ото издание на форума на Европейските дни на развитието (EDD) в Брюксел, Белгия, във вторник.
Темата на форума, организиран от Европейската комисия, бе „Световен портал: Изграждане на устойчиви партньорства за един свързан свят“.
Събитието събра ключови участници, за да споделят идеи и опит, за да вдъхновят нови партньорства и иновативни решения за най-неотложните предизвикателства в света.
„Световен портал“ е новата европейска стратегия за справяне с най-належащите световни предизвикателства - от борбата с изменението на климата до подобряването на здравните системи и повишаване на конкурентоспособността и сигурността на глобалните вериги за доставки.
Президентът Акуфо-Адо каза, че статистиката показва, че „70 процента от африканските икономики са изложени на сериозен риск заради руската война в Украйна“.
„Световната банка също ни казва, че след конфликта броят на бедните хора в страните от Африка на юг от Сахара ще нарасне от 413 милиона на 463 милиона тази година, което е увеличение от 50 милиона души“, обясни той.
„В разгара на това 18 африкански икономики претърпяха понижаване на кредитния рейтинг, когато всички икономики страдат от неблагоприятни последици от миналогодишната пандемия, а ние в Африка също сме изправени пред риска от напускането на инвеститорите от нашите пазари, което влошава ситуацията с нарастващата цена на заемите."
Президентът Акуфо-Адо отбеляза, че подкрепата за държавите, които не са в програмата на МВФ, за облекчаване на дълговата тежест е ограничена.
Първоначалният инструмент, създаден от страните от Г-20, за да предложи глътка въздух на икономиките с повишени дългови предизвикателства – Инициативата за спиране на обслужването на дълга (DSSI) – изтече през декември 2021 г. и не беше подновен.
Той отбеляза, че от 650 милиарда специални права на тираж (СПТ), одобрени за МВФ през август 2021 г., които трябваше да осигурят значително облекчение, Африка е получила общо само 33 милиарда долара.
Освен това обещанието за преразпределяне на около 100 милиарда щатски долара от средствата за СПТ към африканските икономики, договорено на срещата на върха в Париж през май 2019 г., се изрази в  около 36 милиарда щатски долара като обещания към април 2022 г.
„Налице е и въпросът за „африканската рискова премия“, когато африканските субекти вземат заеми от пазара и така увеличават цената на капитала. Този въпрос трябва да бъде разгледан, особено след като Африка осигурява най-високата възвръщаемост на инвестициите, която може да се получи навсякъде, и има добър опит в изплащането на дълга“, каза президентът.
Президентът Акуфо-Адо заяви, че комбинираният ефект от ситуацията с дълга, нарастващите лихвени проценти и нарастващите разходи за живот е довел до тежка макроикономическа и финансова нестабилност в Африка.
„Ясно, е, че последващите щети не могат да бъдат преодолени толкова лесно с ограничените фискални инструменти, с които разполагаме, и с корекции на националната политика“, посочи той, настоявайки, че световната общност трябва да направи повече, за да помогне на Африка да преодолее настоящите си предизвикателства. 
(Новина, избрана от ганайската агенция ГНА  за публикуване от БТА без намеса в текста съгласно договора за сътрудничество между агенциите)