Числата от 17-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 8, 31, 12, 24, 20, 4.

II теглене: 46, 17, 37, 24, 30, 12.

---------------------

6 от 42

I теглене: 34, 3, 35, 41, 31, 2.

---------------------

5 от 35

I теглене: 5, 17, 28, 25, 11.

II теглене: 3, 21, 26, 11, 7.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 7, 5, 9.

Печеливши цифри: 0, 9, 9.