"Имаме идея за пълна либерализация на специализациите по медицина - отпадат конкурсните изпити, категориите специализиращи и вероятно таксите за обучение". Това съобщи зам. здравният министър проф. Чавдар Славов за "24 часа".

Той отговаря за промените в Наредба 34 за специализациите, която излиза от 8-месечен основен ремонт. Изтече и срокът за обществено обсъждане на промените. Постъпилите предложения се обработват и след финално разглеждане в министерството документът ще бъде обнародван.

Изключително важен е, защото се очаква да бъде част от мерките за ограничаване на лекарската емиграция. Новите правила ще влязат в сила от следващата учебна година,

уточни проф. Славов. Сегашният режим за вземане на специалност буди не само критики, но и недоумение. Специализациите бяха блокирани по времето на здравния министър проф. Радослав Гайдарски, когато хорариумите и други условия трябваше да се синхронизират с тези в страните от ЕС.

Нулевите години в приема задълбочиха кризата с недостига на кадри в някои специалности. Желаещите пък трябваше да чакат и загубиха време. Забавянето продължи и след това заради смяната в учебните програми. По стария ред специалности като кардиология се вземаха задължително след вътрешни болести. След това разрешиха директна специализация по кардиология с продължителност 4 вместо 5 г.

Сега се обсъжда връщане на 5-годишното обучение с 1 г. модул по вътрешни болести.

В резултат се оказа, че вместо да се улесняват, младите лекари трябва да чакат за обявяване на местата, да се явяват на изпити за включване в програма за специализация, да плащат по 180 лв. такса на месец. Като доход получават по 2 минимални заплати, или 680 лв. месечно.

Който иска специализация, трябва да работи на поне 2 места - ако получи такъв шанс, за да се издържа. Иначе родителите му го хранят още 4 или 5 г. - зависи от специалността. Така българският лекар излиза равностойно на пазара на труда след 9 или 10 г. обучение и зависимост, наричани от някои "каторга".

В някои университети и гарантираният по закон доход на специализантите се губи поради административни несгоди. В сегашните правила има разграничаване на специализации по държавна поръчка, платено обучение, финансирани от други източници - спонсори, обучение за чужди граждани.

Тези категории ще се премахнат и за всички ще има равен старт и възможност за достъп до специализация, обясни проф. Славов. Конкурсният изпит остава само за случаите, когато има повече кандидати от броя на свободните места за дадена специалност.

От 3 на 2 месеца се намалява срокът за обявяване на приема на специализанти от висшите училища и Военномедицинската академия.