Законодателен проект, целящ да направи тютюневите продукти по-малко привлекателни за младите хора, беше одобрен от членовете на Eвропарламента в сряда, съобщиха от българската редакция на пресслужбата на институцията.

Неофициално съгласуваният с министрите на здравеопазването на държавите членки текст изисква върху всички опаковки да има изображения, предупреждаващи за здравните последици, които да покриват 65% от повърхността им.

Действащото законодателство изисква здравните предупреждения да обхващат най‑малко 30% от площта на предната част на опаковката и 40% на гърба. Опаковките от по‑малко от 20 цигари, които са по‑евтини и съответно по‑достъпни за деца, ще бъдат забранени в няколкото страни, където все още се продават.

Електронните цигари ще бъдат регулирани или като лекарствени продукти, когато е декларирано, че служат за отказване от пушене, или като тютюневи изделия. Те следва да бъдат обезопасени спрямо деца и да носят предупреждения за здравето. Електронните цигари ще бъдат обект на същите ограничения за реклама като тютюневи изделия.

Текстът ще забрани ароматите в цигарите и тютюна за навиване, които биха направили продукта по‑атрактивен чрез придаването на „характерен вкус". Ароматът на мента ще бъде забранен от 2020 година.

Тютюнопушенето остава основната предотвратима причина за смъртността в ЕС. Около 700 000 души годишно умират от нея. С течение на годините, предприетите мерки за насърчаване на въздържането от тютюнопушене са помогнали да се намали делът на европейските граждани, които пушат от 40% в ЕС-15% през 2002 г. на 28% в ЕС-27% през 2012 година.

Текстът трябва да бъде одобрен от Съвета на министрите на 14-ти март. Държавите членки ще трябва да транспонират правилата относно тютюневите изделия в рамките на две години от датата на влизане в сила на актуализираната директивата.