Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Русе

Четвъртък, 27.02.2014 г.:На 27.02.2014 от 08:00 ч. до 08:30 ч. и от 15:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Пет кладенци, с. Копривец, с. Дряновец и с. Бистренци, обл. Русе.


На 27.02.2014 от 08:00 ч. до 08:30 ч. и от 15:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Борово, обл. Русе - трафопостовете ТП 3/11/15, с. Баниска, с. Помен и с. Могилино.

Петък, 28.02.2014 г.:


На 28.02.2014 от 08:00 ч. до 08:30 ч. и от 15:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: обл. Русе - ТП-псв "Чанаджик" и ТП-псв Баниска, гр. Борово (ТП 3/11/15), селата Баниска, Помен, Могилино, Пет кладенци, Копривец, Дряновец и Бистренци.