Единната сметка за плащане на данъци и осигурителни вноски ще функционира до петък, 28 февруари, съобщиха от НАП. Днес Народното събрание одобри на второ четене данъчни изменения, според които вече ще плащаме данъци и осигуровки по 4 отделни сметки.
Промяната в начина на плащане е продиктувана от решение на Конституционния съд, което обявява т. нар. единна сметка за противоречащи на Конституцията. Затова плащанията по въпросната единна сметка ще бъдат обработвани най-късно до 28 февруари. Препоръчително е последните преводи да се извършат не по-късно от 11.00 ч. на тази дата.

В края на работния ден в петък досегашните банкови сметки на НАП ще бъдат закрити. От 4 март плащанията ще се извършват по четирите нови сметки – за данъци, за осигурителни вноски, за здравни вноски и за тези по допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

Информация за новите банкови сметки по териториални структури ще бъде достъпна след 1 март. От НАП информират, че агенцията ще изпрати близо 300 000 персонални електронни писма до всички данъкоплатци, чиито електронни адреси са достъпни в регистрите, до края на седмицата.