Висока оценка за напредъка на археологическите проучвания и откритите находки в първия етап от тазгодишния сезон по трасетата на скоростната жп отсечка Пловдив – Бургас е дал кметът на Чирпан Ивайло Крачолов, съобщават от пресцентъра на общината. В навечерието на 24 май кметът и директорът на Регионалния историчски музей в Стара Загора Петър Калчев са посетили обектите, на които работят археолози край града. Проучванията се провеждат по трасето от жп участък на Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ), който ще бъде обновен по мащабен проект за цялостна модернизация, намиращ се на север от завод „Бъдещност“.
„Проучвателните и спасителни разкопки, които се провеждат от екип на Националния археологически музей при Българската академия на науките (БАН) с ръководител Петър Лещаков, имат огромно значение за културата и туризма, както и за задълбочаване сътрудничеството между учените от БАН, общината и Исторически музей - Чирпан“, е изтъкнал кметът на Чирпан и е благодарил на всички изследователи. Основен организатор на археологическата експедиция е Историческият музей, а директорът Нанси Маринова е част от проучвателния екип, който работи втори сезон на терена.
„Специална експозиция ще бъде подготвена в края на т.г. и началото на 2023 г. за откритите находки от трите подобекта по жп трасетата. Догодина ще се проведе научна конференция, която ще направи равносметка на археологическите открития и теренните проучвания на културно-историческите следи и антични структури. За празника на града, 6 септември, сп. „Наше минало“ ще публикува всички доклади от Националната научна конференция ′ 21 г. на тема: “40 години археологически разкопки и проучвания на Карасура“, е обявил кметът на Чирпан.
Досегашната археологическа дейност установява връзка с древното селище Карасура. Находките датират много богато наслояване на историческите периоди, предполага се 4-5 хилядолетие пр. Хр. до средата на Средновековието, припомнят от пресцентъра на общината.