Според кмета на община Ловеч Корнелия Маринова трябва да се предприемат радикални действия по отношение на това да бъде спряна от експлоатация инсталацията за охлаждане в ловешкото предприятие „Мелта-90“ АД. „Ако това не може да бъде извършено от самото предприятие, след като е разпоредено от контролните органи, да се намесят органите на МВР, както и на прокуратурата“, добави Маринова пред БТА. 
По думите й рисковете пред гражданите за живота и здравето им са твърде сериозни, за да бъдат подценявани, в който и да е момент. „Притеснявам се от дългото време, през което се изпуска амоняк във въздуха. При фактическо по документи затваряне на инсталациите, те продължават да работят“, посочи кметът.
Както БТА съобщи, има издадена заповед от 20 май от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) – Враца, за спиране от експлоатация на инсталацията.
Освен корозирали елементи, по които се движи амоняк, за да извършва дейността по охлаждане, е установена и повреда в компресорите и системата им за охлаждане. Инсталацията работи в авариен режим.
Днес на място отново са били представители на ДАМТН, които повторно са записали в ревизионната книга необходимостта от спиране на котлите под налягане от експлоатацията предвид проблема, който съществува и изпускането на газ.
Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен, предстои да направи повторно 72-часово измерване на нивата амоняк в атмосферния въздух, но то ще започне чак на 27 май и ще продължи на 28-и и 29 май. 
„Има неща, които ме притесняват. На първо място липсата на работа на обектовия щаб на територията на „Мелта 90“ АД. Другото е защо електрическото захранване, след като е спряло в петък, не е било включено аварийно и има ли такава възможност, защото на практика означава следваща авария, която се е получила“, коментира Маринова.
По думите й сигналите от граждани за отделяне на амоняк и за силна миризма продължават.
„Това, което разбирам, е че, ако не бъде изпълнена заповедта на ДАМТН, органът, който следва да въведе самата заповед в действие, са органите на МВР. Органите на държавната власт трябва да си свършат работата, така че да осигурят безопасност за живота и здравето на населението“, добави още Корнелия Маринова.