Дейността на пункта за кръвовземане в Дупница са обсъдили днес на среща областният управител Катя Димитрова и директорът на Многопрофилната болница в Кюстендил д-р Александър Величков, съобщиха от пресцентъра на областната администрация. Срещата е била по инициатива на областния управител във връзка с преустановяване дейността на пункта за кръвовземане в общинската болница "Св. Иван Рилски" в Дупница от 1 юни. Директорът на болницата в Кюстендил д-р Александър Величков е посочил, че кръвовземането на места, различни от Кръвния център в Кюстендил, не дава възможност да се спазят нормативните изисквания за съхранение на кръвта. Той е казал още, че това налага транспортиране от Кюстендил до Дупница при всяко кръвовземане, което се извършва по различно време и създава голям риск от увреждане на биологичния материал. 
Д-р Величков е допълнил, че практиката за извършване на кръвовземане в отделението за Транфузионна хематология в Многопрофилната болница за активно лечение "Д-р Никола Василев"- Кюстендил, която ще се приложи след 1 юни, е съотносима към практиката във всички останали области в страната. В отделението се извършват дейности по кръвовземане от кръводарители, както и обработка, съхранение и доставяне на необходимите кръв и кръвни продукти на всички лечебни заведения за болнична помощ в Кюстендилска област. 
Директорът на болницата в Кюстендил е уверил, че прекратяването на дейността на пункта за кръвовземане в Дупница няма да наруши снабдяването с кръв и кръвни продукти на лечебните заведения в областта.