Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

2 машинни оператори за разкрой на алуминиева и PVC дограма, средно техн. обр., опит

2 монтажници на алуминиева и PVC дограма , средно техн. обр., шоф. кат. В

6 миячи, превозни средства, средно/основно обр.

1 секретар в учебно заведение, висше/средно икономическо обр., комп. умения

1 счетоводител, оперативен, средно икономическо обр., комм. умения, опит /1-3 год./

1 техник В и К за гр. Сливен, средно обр. по специалността

1 складов работник в склад за плодове и зеленчуци, средно/основно обр.

2 маш. оператори и 3 общи работници в производство на мебели, средно/основно обр.

1 домакин в детска градина, средно обр.

8 манипуланти в производство на детайли за автомоб. промишленост, средно обр., документ за управление на кари

1 ел. техник, средно електротехн. обр., удостоверение за мин. III-та квал. група по ел. безопасност, 2г. стаж

7 оператори в хим.производство, основно обр.

1 гл. счетоводител в училище, висше икон. обр., комп. умения, 3г. стаж

1 стругар, средно/ основно обр., опит

1 складов работник, средно обр., комп. умения

1 маш. оператор, лазерно гравиране, средно техн. обр.

5 шлосери, средно/основно/начално обр.

1 работник на щанд за храна, средно/основно/начално обр.

1 общ работник, временна заетост, основно обр.

1 техник, поддр.на автомати за вода, средно обр., техн. познания

2 водачи на ССМ, основно обр., шоф. кат. ТкТ

1 пом. сладкар, средно/основно обр.

5 складови работници в мебелно производство, средно обр., св-во за управление на мотокар е предимство

2 инженери поддръжка на CNC машини, висше обр. – „Електроника”, англ./немски език, комп. умения, шоф. кат. В

4 обслужващи , магазин от верига магазини за хранителни стоки, средно обр.

1 работник , кухня на заведение за бързо хранене , средно /основно обр.

1 пакетировач на мебелни модули, средно /основно обр.

2 ревизори на вагони, средно обр., правоспособност ”Ревизор - вагони”, дуално обучение

4 шофьори, тежкотоварен автомобил -12 тона и повече, курсове България-Румъния-България

1 счетоводител, висше обр. – Счететоводство/Финанси, англ. език, комп. умения, 5г. стаж

1 мияч в заведние за бързо обслужване, без изискване за образование

1 шофьор на катафалка, средно/основно обр., шоф. кат. „С”

1 общ работник за гробищен парк, без изискване за образование

20 маш. оператори, шиене на тапицерия за автомобили, средно обр., опитът в шевно производство е предимство

1 камериер/камериерка /общ работник/ за къмпинг, средно/основно обр., работното място е за гр. Ахелой

3 работници в производство на части за мебели, средно /основно обр.

5 оператори, преса в производство на огнеупорни изделия, средно /основно обр.

4 продавачи-консултанти в м-н за стр. материали, средно обр.

1 приемчик в м-н за стр. материали, средно обр., комп. умения

1 служител информация в м-н за стр.материали, средно обр., комп. умения

2 служители зареждане на стока в м-н за стр.материали, средно обр.

4 контрольори на качество в производство на филтри, висше /средно техн. обр., комп. умения

2 офис- асистенти в производство на филтри, средно обр., комп. умения

3 електромеханици в производство на филтри, висше /средно техн. обр., опит в производство

4 настройчици на машина, средно техн. обр., опит в производство

3 началници- смяна в производство на филтри, средно техн. обр.

2 маш. оператори мелене, средно/основно обр.

2 електромонтьори, средно ел.техн.обр.

8 монтьори, поддр.на машини и оборудване, средно обр.

10 оператори, когенератори, средно техн. обр.

2 маш. инженери, висше обр.- Маш. инженерство/Транспортна техника, опит

1 счетоводител, висше иконом. обр., комп. умения, стаж

5 общи работници, средно/основно обр.

1 фризьор, средно обр.

12 маневрени стрелочници с включено проф. обучение в гр. Русе, средно обр.

8 монтажници на мебели , средно техн. обр., опитът е предимство

4 машинни оператори в мебелно производство, средно техн. обр., опитът е предимство

1 инженер - конструктор /Иновации в производство на въоръжение и боеприпаси/, висше техн. обр., комп. умения / SolidWorks/

1 общ работник в склад за преработка на скрап и метални изделия, работа с оксижен, шоф. кат. В

10 оператори в хим. производство, средно обр., опитът в производствено предприятие е предимство

5 общи работници, средно/основно обр.

1 счетоводител, оперативен, висше обр. по специалността, комп. умения /счетоводни програми/

2 продавач-консултанти в магазин за пакетирани стоки, средно обр.

6 хигиенисти, средно/основно обр.

1 пазач - въоръжена охрана, средно обр., документ за носене на оръжие

20 помощник оператори и маш. оператори в мебелно производство, средно обр.

5 опаковачи / пакетажници в мебелно производство, средно /основно обр.

20 служители запитвания, средно обр., немски ез., комп. умения

3 книговезци, средно/основно обр.

1 маш. оператор, печатарство, средно техн. обр., шоф. кат. В

1 хигиенист, 1 санитар, 2 соц. асистенти и 1 мияч на съдове в соц. услуга, средно/основно/начално обр.

3 огняри в соц. услуга, средно обр., квалификация за работа с водогрейни котли

1 гл. готвач в соц. услуга, средно обр., квалификация

2 мед. сестри в соц. услуга, висше обр. по специалността, комп. умения

2 обслужващи в бензиностанция, средно обр.

2 фрезисти и 2 шлосери-електрозаварчици, средно обр.

2 бояджии, прахово боядисване, средно обр. /за обучение/

3 продавач-консултанти в пекарна , средно обр.

1 хигиенист и 1 складов работник за търг. обект, средно обр.

1 началник - склад в шевно производство, средно обр., базово ниво на френски език

2 сладкари и 2 пицари за ресторант, средно обр.

3 асистенти, офис, висше /средно обр., комп. умения / работното място е за гр. София /

2 товарачи на пратки в логистичен център, средно обр. / работното място е за гр. София /

5 водачи на мотокар, средно обр., правоспособност, опит

10 маш. оператори в производство на керамични изделия, средно обр., комп. умения

5 общи работници в производство на керамични изделия, средно обр.

2 електротехници и 3 шлосери, средно техн. обр.

2 маш. оператори на металообр. м-ни с ЦПУ, средно техн. обр., опит

10 маш. оператори, 10 опаковачи и 10 общи работници в производство на санитарни принадлежности, средно/основно обр.

3 касиер-приемчици, тотализатор, средно обр.

1 салонен управител, 5 готвачи, 5 работници - кухня, 4 бармани, 5 сервитьори, 3 хигиенисти, за новооткриващо заведение, средно обр. / студенти / , обучение

10 машинни оператори, металорежещи машини , средно техн. обр.

1 програмист, софтуерни приложения, висше образование, комп. умения /SQL, база данни /, шоф. кат. В

1 системен администратор, висше обр., комп. умения/ windows, Linux/, шоф. кат. В

8 сервитьори, средно/ основно обр.

1 камериерка, средно / основно обр.

7 помощник - готвачи, средно / основно обр.

1 конегледач , средно / основно обр.

1 помощник - магазин за верига хранителни магазини, средно обр.

1 гладач /крайно, междинно гладене/, средно /основно обр., опит

1 чистач / хигиенист в административна сграда на 4 часа, / може и пенсионер /

1 старши експерт „Общинска собственост’’, висше обр., комп. умения

1 старши експерт „Защита на населението” , висше обр., комп. умения

1 главен специалист „Устройство на територията”, средно обр., комп. умения

1 електротехник в строителството, средно обр., опит

1 общ работник в строителството, основно обр.

5 шивачи на изделия от трико, средно/основно обр.

1 хигиенист, средно/основно обр., подх. за хора с трайно намалена работоспособност

1 готвач в соц. услуга, средно проф. обр. /завършен курс

1 пом. мебелист, средно обр., мястото е за с. Николово

15 локомотивни машинисти и 15 техници-механици, ревизори на вагони, средно обр., фирмата организира курс за придобиване на професия

1 оператор-манипулатор в производство на щори, средно обр.

1 администратор, хотел, средно обр., англ. език, комп. умения

6 работници кухня/готвачи/, средно обр.

2 хигиенисти в шевно производство, основно обр.

2 гледачи на бездомни животни, без изискване за образование

3 общи работници и 2 маш. оператори в производство на картонени кори, средно обр.

4 зареждачи на прежда в чорапено производство, средно обр.

2 общи работници в чорапено производство, средно обр., св-во за управление на мотокар

1 отчетник в чорапено производство, средно обр., комп. умения

2 касиери, бензиностанция, средно обр.

3 гладачи, ютия , средно обр.

15 работници сглобяване на детайли, средно обр.

4 мехатроници, средно техн. обр., комп. умения

1 продавач в магазин за цветя, средно обр.

12 сервитьори и 4 бармани, средно обр.

1 администратор, база данни, висше /средно обр. по специалността, отлично владеене на английски език

1 технически сътрудник, средно обр., отлично владеене на английски език / писмено и говоримо/, комп. умения

3 водачи на ССМ, средно/основно обр., свидетелство за упр-ние на ССМ, опит, местата са за с.Червена вода

1 технически сътрудник, средно обр., отлично владеене на английски език / писмено и говоримо/ , комп. умения

2 мед. лаборанти, средно/висше обр. по специалността

5 оверложисти в шевно производство, средно обр., опит

2 CAD оператори в шевно производство, средно обр., работа с CAD/CAM програми

1 чистач в чорапено производство, средно/основно обр.

2 моделиери-конструктори в шевно производство, средно обр., опит

1 техник-механик в шевно производство, средно обр., опит

4 кроячи в в шевно производство, средно обр., опит

1 продавач-консултант в книжарница, средно обр.

5 работници, сглобяване на детайли в производство на метални конструкции, средно обр., стаж

30 маш. оператори, кроене, средно/основно обр., опит

26 гладачи на преса в шевно производство, средно/основно обр.

2 технолози в шевно производство, средно обр., опит

1 бригадир в шевно производство, средно обр.

2 контрольори качество в шевно производство, средно обр., опит

1 оперативен счетоводител, средно икономическо обр., комп. умения, работното място е за община Иваново

1 монтьор на силови електрически кабели /надземни /, средно обр., правоспособност, 1 година проф. опит, работното място е за община Иваново

4 гладачи, крайно гладене, средно обр., опит

6 миячи на съдове, средно /основно обр., гр. Обзор, сезонна заетост

3 общи работници , средно /основно обр., гр. Обзор, сезонна заетост

1 готвач-суши, средно/проф. колеж- готвач, гр. Обзор, сезонна заетост

1 зам. главен готвач , средно/ проф. колеж- готвач, гр. Обзор, сезонна заетост

5 шеф- готвачи на смяна, средно /проф. колеж- готвач, гр. Обзор, сезонна заетост

6 готвачи, средно/проф. колеж- готвач, гр. Обзор, сезонна заетост

6 помощник-готвачи, средно /основно обр., гр. Обзор , сезонна заетост

12 работници, спомагателни шивашки дейности, средно/основно обр., опит

2 охранители НВО, средно обр.

7 мед. сестри в соц. заведение, висше обр. по специалността

1 барман-сервитьор, средно обр.

5 електромеханици в производство на филтри, средно техн. обр.

6 готвачи, средно обр., опит

2 инженери-конструктори, висше обр.- Машинен инженер, с-ми за проектиране- SolidWorks

5 работници , озеленяване и работа с моторна коса, основно обр., опит 2 години

1 работник, плетачна машина, средно обр., начална комп. грамотност

43 шивачи на облекла, с опит/начинаещи, средно/основно обр.


 

- места по чл. 38 от ЗХУ:

1 ст. специалист, висше обр., право, комп. умения, 10 г. стаж по специалността, мястото е по чл.38/ЗХУ/

1 инженер-конструктор, висше обр.- строителен/маш. инженер, английски/немски език, програми за проектиране - AutoCAD, SAP2000, Athena, Inventor, мястото е по чл.38/ЗХУ/

1 механик, земеделски машинини, средно/висше техн. обр., английски и румънски ез., комп. умения, шоф. кат. „В” и „ТкТ’, 1г. стаж, мястото е по чл. 38 /ЗХУ/

1 пром. дизайнер, висше обр. по специалността, англ. език, комп. умения – Photoshop, CorelDraw, 1г. стаж, мястото е по чл. 38 от ЗХУ

3 организатори логистика на продажбите, висше обр.- „Икономика на търговията”, испански език, комп. умения, 1г. стаж, мястото е по чл. 38 от ЗХУ

1 огняр на газ в детска градина, средно обр., правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и за работа с газови съоръжения, 5г. стаж, мястото е по чл. 38 от ЗХУ

2 маш. оператори, производство на мебели, средно обр., 3г. стаж, мястото е по чл. 38 /ЗХУ/

2 маш. оператори, шиене на мека мебел, средно обр., 3г. стаж, мястото е по чл. 38 /ЗХУ/

1 работник- сортировач, без изискване за обр., мястото е по чл. 38 /ЗХУ/

6 маш. оператори производство на части за автом. промишленост, средно/основно обр., местата са по чл. 38 /ЗХУ/

3 технолози на облекла, висше обр. – Технология на шевното производствово, 5г. стаж, мястото е по чл. 38 /ЗХУ/

1 транжор и 4 колачи, животни, средно обр., 5г стаж, местата са по чл. 38 /ЗХУ/4 продавачи консултанти в магазин за хранителни стоки, средно обр., местата са по чл. 38 /ЗХУ/

2 техници-механици инструменти, средно обр., квал. група за електробезопасност, местата са по чл. 38 /ЗХУ/

2 маш. инженери, висше обр. по специалността, англ. език, с-ми за проектиране – AutoCAD, SolidWorks, 3 г. стаж, местата са по чл. 38 /ЗХУ/

1 инженер, индустриални машини и системи, висше инж. обр., комп. Умения /AutoCad, SolidWorks, int.,ms office /, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ

1 заварчик, средно техн. обр., правоспособност за заваряване мин. II-ра група, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ

1 инженер – конструктор, висше обр., комп. умения /AutoCad, SAP2000,Athena,Inventor/ , владеене на английски или немски езици /ниво В2-С1/, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ

1 маш. оператор в шевно производство, средно обр., комп. умения, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ 

Бюро по труда - Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

10 работници, сглобяване на детайли /за гр. Две могили/

2 техник-механици, машини с ЦПУ /за гр. Русе/ 

** За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.