„Морета и блата“ е заглавието на новата изложба, която художничката Гергана Табакова ще представи в София. Откриването ще се състои на 26 май (четвъртък) от 17:30 ч. в галерия „Литъл бърд плейс“ (Little bird place), съобщават организаторите.
„Водата, която понякога се разглежда като свързана с човешките емоции и житейски промени, често провокира размисъл върху собственото, вътрешно, непостоянно движение. Серията разглежда динамиката в повърхността и дълбочината на различни водни басейни, като се опитва да ги свърже с измененията в човешките състояния и значението, което им придаваме. Двете водни пространства, изобразявани в серията, отразяват границите на полето, в което се случват човешките преживявания. Те се явяват полюсните означения, контрастите, между които вирее животът. В контекста на серията това са морето и блатото, с техните битуващи и метафорични характеристики“, казват още организаторите. / ГН