Национален конкурс за рецитация на Яворова поезия “Подир сенките на облаците” ще се проведе на 11 юни от 10:00 часа в Къща музей “Пейо К. Яворов” – гр. Чирпан, обяви Тодор Иванов, директор на Фондация „Яворов“. Организатори са Община Чирпан, Къща музей “Пейо К. Яворов” – гр. Чирпан и Фондация “Яворов”.
Регламентът на конкурса предвижда участниците да изпълнят по едно стихотворение на Пейо Яворов. В конкурса за рецитация право на участие имат ученици от цялата страна от V до ХІІ клас, разделени в две възрастови групи.  Първа възрастова група е за ученици от  V – VІІ клас , а втора - от VІІІ – ХІІ клас
Индивидуалните  изпълнения трябва да бъдат до 5 минути, а груповите изпълнения – до 10 минути.
Критерии за оценяване на изпълнението на участниците са правилно наизустен текст, логично интерпретиране на основното чувство в творбата, артистичност, добра дикция, контакт с публиката, емоционално съпреживяване.
Компетентно жури ще оценява изпълненията на участниците.
Отличените участници ще получат грамоти и награди.
Заявката за участие в конкурса трябва да включва: трите имена на участника, населено място, училище, клас, телефон за връзка и заглавие на стихотворението.
Разноските са за сметка на участниците, уточняват организаторите.