Община Търговище обявява публичен търг с тайно наддаване - за отдаване под аренда на общински земеделски земи. Имотите, включени в търга, са 508 и се намират в 46 населени места в общината, посочват от пресцентъра на кмета Дарин Димитров. 
2755 дка ниви се отдават за отглеждане на полски и зеленчукови култури, за пет стопански години. За същия период от време се отдават други 240 дка земи - за отглеждане на трайни насаждения.
207 дка имоти, заети с храсти, пък се отдават за срок от 30 стопански години, с цел почистване и създаване на трайни насаждения.
Търгът ще бъде в два последователни дни – на 13 и 14 юни, от 8:30 ч., в зала 74 на община Търговище. Срокът за купуване на тръжни документи и внасяне на депозит от 10 процента от началната тръжна цена е до 12:00 ч. на 9 юни. Ценови оферти се подават до 16:00 ч. в същия ден.
Заповедта за провеждане на търга, заедно с информация за площта на имотите, местоположението им и началната тръжна цена за всеки от тях, са публикувани в сайта на общината. Подробна информация може да се получи и на тел.: 0601 6 86 72 в община Търговище.