В Ямбол първото честване на делото на Светите братя Кирил и Методий и на техните ученици е преди 163 години. За това свидетелства дописка, поместена във в. „България“ на 23 май 1859 година. Първото честване в града е свързано с т.нар. ямболски период на родения в Сливен възрожденски деец и учител Добри Чинтулов, разказа за БТА историкът Христина Женкова.
Публикацията във вестника касае събитие, което е станало вероятно на 11 май, когато църквата почита Светите братя и равноапостоли Кирил и Методий. По онова време честванията стават в предимно в черковните дворове. Дописката уведомява читателите, че подобно на други градове и ямболци празнуват народните просветители с голямо тържество и радост, обясни Женкова.
По думите ѝ дописката е интересна с високата оценка, която се дава в нея за състоянието на училищата в Ямбол, но най-вече с факта, че ямболци започват да осъществяват една своя мечта – да построят сграда за създаденото от Добри Чинтулов класно училище в града. За целта заможният ямболец Хаджи Стоян Бояджи отстъпва една част от своята земя в кв. „Каргон“ и там се построява неголяма сграда на два етажа. В нея се премества класното училище, което дотогава е било в една от стаите в метоха на църквата „Св. Георги“.
Добри Чинтулов идва в Ямбол през 1857 г., като напуска изненадващо родния Сливен. Той подписва „спогодително“ (договор) с местната църковна община и е назначен за главен учител на ямболските училища, като трябва да се грижи за тяхното уреждане. По това време в града има две взаимни училища – към черквите „Св. Георги“ и „Св. Троица“, както и девическото училище на учителката Анка Александрова, което тогава е все още частно, в дома на нейния баща – иконописеца Александър поп Георгиев Зограф. Добри Чинтулов утвърждава българския език в училищата в Ямбол и тук за първи път в българските земи въвежда изучаването на руски език, като руски възпитаник. Той издига на високо равнище образователното дело в Ямбол – за първи път в града се въвеждат училищни изпити, след приключване на определена степен на образование. Въвежда и практиката с доклад на главния учител за състоянието на училищата, който се изнася пред първенците на града, разказа още историкът Христина Женкова.