Ценното издание "Царственик или история болгарская" на Христаки Павлович, отпечатано през 1844 година в град Буда (днешна Будапеща), вече е част от дигиталната колекция на Регионалната библиотека "Дора Габе" в Добрич, съобщават от културния институт.
За Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност голямото читателско семейство вече има достъп до първото печатно издание на един от вариантите на "История славянобългарска", посочват от библиотеката. С обогатяването на дигиталната колекция културният институт отбелязва и 300-годишнината от рождението на Паисий Хилендарски (1722-1773 г.) и 260-годишнината на написаната от него история на българския народ.
"Царственик или История болгарская, която учи от где са Болгаре произишли, како са кралевствовали, како же царствовали и како царство свое погубили и под иго попаднали", както е пълното заглавие на книгата на Христаки Павлович, е първото печатно издание на един от вариантите на Паисиевата история.
"Царственик" е сред най-ценните притежания на регионалната библиотека, дарена през 2012 година от професор дфн Боряна Христова, тогавашен директор на Националната библиотека "Свети свети Кирил и Методий". Реставрираното издание е сред най-четените и популярни старопечатни  книги и е един от запазените 35 екземпляра в страната, посочват от регионалната библиотека.
"Царственик" се съхранява в колекцията "Редки и ценни издания" на регионалната библиотека и се предоставя за четене при специален режим на ползване. Представя се на изложби, за да бъде достояние на повече читатели  и за да се поддържа жив  диалогът между българското културно наследство и поколенията, каквато е и целта на публикуваното дигитално копие на книгата, добавят от библиотека "Дора Габе".