Близо 300 хиляди лева повече са средствата, отделени от Министерството на труда и социалната политика, за регионалната програма за заетост на област Габрово през настоящата година, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация.
Министерството е открило процедурата за подготовка на регионални програми за заетост за 2022 г., като е отправило покана към комисиите по заетост към областните съвети за развитие за тяхното разработване. Очаква се през настоящата година чрез тях да се разкрият 9150 работни места за безработни младежи, хора над 50-годишна възраст, хора с увреждания, продължително безработни и с ниска квалификация.
В Националния план за действие по заетостта през 2022 г. за област Габрово са разпределени 395 579 лева -  с 298 332 лева повече от предходната година.  Разпределението по общини е за  Габрово - 149 145 лева,  Дряново - 83 280 лева, Трявна - 80 025 лева, Севлиево - 83 129 лева.
От Областната администрация уточниха, че сега се разработва регионалната програма за заетост на област Габрово, която следва да бъде одобрена от Постоянната комисия по заетост и след това утвърдена от министъра на труда и социалната политика.