Правителството на Северна Македония прие предложение за изменение и допълнение на бюджета за 2022 г. Предложението за актуализация на бюджета за 2022 г. преразглежда първоначалните фискални прогнози в съответствие с променения през първата половина на годината макроикономически контекст и включва преструктуриране на бюджетните разходи, запазване на фискалната устойчивост и оптимизиране на източниците за финансиране на бюджетния дефицит.
Чрез намаляване на непродуктивните разходи, предложените изменения ще осигурят по-голяма защита на жизнения стандарт на гражданите, особено на уязвимите категории, финансова подкрепа на ликвидността на фирмите и оптимизиране на разходите по заеми, подкрепа на паричната политика и създаване на по-благоприятни условия за постигане на прогнозните темпове на икономически растеж в краткосрочен и средносрочен план, съобщават от пресцентъра на правителството в Република Северна Македония.