В общинска администрация в Троян се въвежда безхартиен документооборот от 1 юни, съобщи кметът на общината Донка Михайлова.
„Това означава, че голямата част от документите ще бъдат придвижвани единствено по електронен път.  По този начин ще икономизираме разходи за хартиените документи, време за обработката им, ще направим и по-нататъшни стъпки в модернизирането на административното обслужване“, коментира Михайлова.
Тя добави, че през 2021 година в Общината са обработени 56 361 броя входящи и изходящи документи, а 10 982  преписки и писма Михайлова е обработила лично.
Ще има документи, които ще продължат да бъдат обработвани на хартия, например, свързани с градоустройството, тъй като включват чертежи, схеми и т.н.
По думите на Михайлова след няколкомесечна подготовка цялата администрация е преминала обучение.