Отварянето на асфалтовите бази ще ускори възстановяването на улиците, разкопани по ВиК проект в Сливен, съобщиха от „ВиК – Сливен“ . Половината от реконструкцията на водопроводната и канализационната мрежа в Сливен по проект на дружеството с европейско финансиране вече е извършена, увериха от фирмата.
В момента екипите работят по канализацията на бул. „Христо Ботев“. Улицата е затворена заради строителни дейности, като мярката е съгласувана с КАТ, има проект за временна организация на движението, което се отклонява. По бул. „Панайот Хитов“ докато се възстанови асфалтовата настилка, „ВиК – Сливен“ ООД планира да овлажнява засипаните с пръст пространства, за да сведе до минимум запрашеността на въздуха.
Водното дружество настоява пред фирмите изпълнители на проекта за бързото възстановяване на улиците, по които е работено.  В момента те вече работят и насочват усилия към възстановяване на пътната настилка, нарушена заради полагане на нови водопроводи или поради аварии.
„ВиК – Сливен“ ООД публикува в сайта си и чрез местните медии съобщения за предстоящо затваряне на пътни участъци и евентуално прекъснато водоподаване.
Изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи водопроводни и канализационни  мрежи и съоръжения е част от изпълнението на проекта, по който в Сливен ще се реконструират 22 089 м водопровод и 738 сградни водопроводни отклонения, ще се изгради и 2924 м канализационна мрежа. Целта е по-чиста питейна вода и намаляване на загубите на вода. Чрез системата „Скада“ ще се управляват и разпределят по-ефективно водните количества, ще се контролират показателите за качеството на питейната вода.