Община Разград организира почистване на нерегламентирано изхвърлените гуми, съобщиха от общинския пресцентър. 
Оглед на първите дейности по изпълнение на договор за предаване за оползотворяване на излезли от употреба автомобилни гуми извърши зам.-кметът Добрин Добрев. 
Интензивното събиране на гуми от нерегламентирани за това места започна през есента на 2021 г. Извършваха го работници на Общинското предприятие “Паркстрой“ и сметосъбиращата фирма, посочват от общината. Когато се съберат по-голямо количество гуми, те периодично ще бъдат транспортирани за рециклиране. 
Зам.-кметът отправи апел към гражданите и фирмите да предават старите си гуми на лицензираните сервизи, които при смяна на гуми трябва да имат договори с оторизирани фирми за оползотворяването им като отпадъци. 
Добрев призова при установено нерегламентирано изхвърляне на гуми да се подават сигнали в отдел „Опазване на околната среда“, за да се приемат своевременно проверки и на нарушителите да се съставят предписания и актове. Телефоните за връзка са: 084 618 220 и 084 618 186, ел. поща: [email protected] и [email protected]