За миналата година Министерството на здравеопазването е изразходвало 160 хил. лв. по Националната програма за изпълнение на плана за действие на националната стратегия за борба с наркотиците и 190 хил. лв. - по Националната  програма за превенция на хроничните незаразни болести.  Това каза министърът на здравеопазването Асена Сербезова по време на парламентарния контрол днес. През 2020 г. средствата, изразходвани по двете програми, са били в същия размер.
Не бихме могли да представим данни за събраните на годишна база акцизи от тютюневи изделия и алкохолни напитки и, съответно, за относителния им дял за изразходваните средства по национални програми, добави министър Сербезова.