Учени откриха неизвестен досега ръкопис на Алберт Айнщайн, в която той е разглеждал идея, алтернативна на общопризнатата днес теория на Големия взрив. Той е написан през 1931 година и напомня труда на британски астрофизик Фред Хойл.
Според теорията на Големия взрив Вселената е възникнала преди около 13,7 милиарда години, като рязко е започнала да се разширява от много плътно и горещо състояние. Тази теория била потвърдена от наблюдения през 20-те години на ХХ век, когато американският астроном Едуин Хъбъл измерил разстоянието до другите галактики и открил, че те се отдалечават от нас.
Според ръкописа на Айнщайн, който в продължение на десетилетия се е съхранявал в Еврейския университет в Йерусалим, Вселената не е родена в Големия взрив, а се разширява непрекъснато и вечно. Съвсем скоро обаче Айнщайн отхвърлил тази своя теза. Няма запазена информация дали ученият е обсъждал с някой идеята си. Джеймс Пиблс от Принстънския университет подозира, че Айнщайн е бил обзет от внезапно вълнение, седнал е да работи , но съвсем скоро се е убедил в погрешното си мислене и повече не се е върнал към нея.
И независимо от факта, че великият учен се е отказал много бързо от тази си идея, ръкописът показва нежеланието му да признае, че Вселената е създадена само от един взрив.