Съгласно „Националната рамка за инвестиции за периода 2021-2023 година“ Топлофикация Русе е предвидила сериозен план за подмяна на участъци от топлопреносната мрежа.“ каза изпълнителният директор инж. Севдалин Желев.

Инж.Желев каза, че за 2021 година е предвидена реконструкция на участък от около 70 метра от магистрален топлопровод на ул.Чипровци в жк Родина. Проектът вече е изготвен и е в етап на съгласуване от останалите оператори на подземни комуникации.

 „В момента сме в етап на изготвяне на идеен проект за реконструкция на участък от 25 метра от магистрален топлопровод на северна магистрала в центъра на града,  който според плана трябва да се реализира през 2022 година. За същата година предвиждаме и реконструкция на около 300 метра разпределителен тръбопровод, минаващ под ул. Сан Стефанов в жк Възраждане. За намерението има изготвен проект от 2012 година. Очакваме да бъде презаверен и съгласуван повторно.“ каза инж. Желев.

Топлофикация Русе работи в перспектива и инж. Желев каза, че съгласно Националната рамка за инвестиции са предвидили за 2023 година реконструкция на участък от магистрален топлопровод с дължина около 200 метра по бул.Липник, като отново все още разработват идеен проект за инвестицията.

„В момента се изготвят и предпроектни проучвания и началото на изготвянето на проект за доставка и въвеждане на система за мониторинг на абонатните станции. Всички ремонти, както и обновленията, се осъществяват с цел повишаване на качеството на услугите на Топлофикация Русе.“ каза инж. Желев.