Великден мина, Гергьовден мина, а ние продължаваме да чакаме обещания ремонт на улицата, оплакаха се вчера в „Утро“ живеещи на малката уличка „Вежен“ в квартал „Сарая“.
На 25 март вестникът отрази техен сигнал за проблемна шахта, който е подаден в Община Русе през януари.
„Дойдоха, огледаха, маркираха мястото с клечка и сигнална лента, но проблемът остана. Търсих помощ от кмета, обръщам се и към вас. Може да живеем в „Сарая“, но и ние сме граждани на Русе, и ние плащаме данъци, и ние искаме нормални улици“, заяви тогава Татяна Пасева, чийто дом е на проблемната улица.
Последва една нехарактерно бърза реакция на общинския пресцентър, който още на другия ден убедено ни увери, че: „Улица „Вежен“ е фрезована и подготвена за цялостно преасфалтиране, но поради ниските температури и неблагоприятните атмосферни условия работата по асфалтирането й е спряна. По тази причина шахтите в момента са по-високи от нивото на настилката. Те ще бъдат изравнени при пълното асфалтиране на улицата, когато атмосферните условия позволяват това. Улица „Вежен“ е включена в графика на ОП „Комунални дейности“ и ще бъде завършена приоритетно в срок до един месец“.
Делово и убедително звучащите фрази са поуспокоили хората на „Вежен“, че до Великден всичко ще се оправи, но ефектът явно е бил краткотраен - до изтичането на срока на неизпълненото обещание.