„През миналия месец към услугите на Топлофикация Русе са се присъединили още 31 нови клиенти. За 1 година, и то година на извънредно положение, са ни гласували доверие над 200 нови абоната.“ каза изпълнителният директор инж. Севдалин Желев.

По думите на инж. Желев ръстът на новите абонати и увеличаването на броя на запитванията от страна на граждани по повод преминаване към услугите на Топлофикация Русе доказва, че централното отопление е най-изгодният метод за получаване на топлина през студените месеци. Инж. Желев отбеляза, че и увеличаването на броя на абонатите показва положителната оценка от страна на жителите на Русе за работата и усилията, които от дружеството полагат, за да направят производството на електрическа и топлинна енергия „зелено“. През миналата година стана известно, че в момента Топлофикация Русе работи по реализирането на инвестиционно намерение за частично преминаване към производство на енергия от  природен газ, който по думите на инж. Желев е по-екологична алтернатива на въглищата.

„Новината за нарастването  на абонатите на Топлофикация Русе през последната година на фона на икономическото свиване вследствие на ковид кризата доказва, че централното отопление е най-изгодният метод за отопление.“ каза инж. Желев.