Поради големия обществен интерес Министерството на икономиката публикува официално списъка с най-големи кредитополучатели от Българската банка за развитие (ББР). Трябва да се уточни, че кредитите не са лоши или необслужвани, а че са големи и противоречат на идеята за съществуването на държавната насърчителна банка. В нейния устав е записано, че трябва да подкрепя малки и средни предприятия, които по-трудно биха получили заем от търговска банка на добри условия.

Вчера служебният икономически министър съобщи за големите кредитополучатели. Също така обяви, че икономическото министерство, докато е било управлявано от Емил Караниколов и след това от неговия наследник Лъчезар Борисов, не са приели офертата на търговската банка, притежаваща 8 акции, която е искал ада ги подари на държавата. А заради това притежание според Устава на ББР е трябвало да се чака три месеца, докато се свика Общо събрание на акционерите и да се смени Надзорният съвет.

От днес вече банката е 100% държавна и министърът на икономиката Кирил Петков, в качеството си на упражняващ правата на държавата  като едноличен собственик на капитала в общото събрание на акционерите на ББР, може да предприеме всякакви допълнителни, необходими корпоративни действия.

Освен това до края на седмицата ще започне работа Комисията за прозрачност и контрол на публичните средства в ББР. Тя е създадена с цел проверка на съответствието на процедурите по отпускане на кредити в съответствие със Закона за Българската банка за развитие и Устава на банката. Комисията ще провери отпускането на всички кредити над 1 млн. лв.

В отделно съобщение ББР заяви, че Българска банка за развитие ще окаже пълно съдействие във връзка с предстоящата проверка, анонсирана от ресорния служебен министър. Банката изтъква, че е с най-висока капиталова адекватност в страната – 38% и с присъден рейтинг от водещата рейтингова агенция Fitch Ratings на ниво ВВВ с положителна перспектива – рейтинг, равен на суверенния рейтинг на българската държава.

Ето и списъка на големите кредитополучатели:

Кредити с размер над 140 млн. лв.:

"Слънчев ден" АД

"Благоевград-БТ" АД

"Роудуей кънстракшън" АД

 

Кредити с размер над 115 млн. лв.:

"Маркет инвестмънт" АД (Техномаркет)

"Интернешънъл инвестмънтс" ЕАД

 

Кредити с размер над 60 млн. лв.:

"Параходство БМФ" АД

"Транспект" АД

"Инса Ойл" ЕООД