„Ryanair“ е претърпял годишна нетна загуба от 815 милиона евро, тъй като пандемията от коронавирус заземи световния авиационен сектор за дълго време, съобщава АФП.

Като се вземат предвид промените в цените на петрола и стойността на валутата, загубата след данъци достига 1 милиард евро, добавя „Ryanai“.