Два пъти “най” се събират в цената на тока на свободния пазар. 60 155 мегаватчаса бяха изтъргувани в неделя с ден на доставка 17 май. Базовата цена удари 86,91 евро за мегаватчас и е най-високата от 1 януари 2021 г. на платформата “Ден напред” на Българската независима енергийна борса.

Сравнението с останалите борси показва, че у нас електроенергията в този ден е и най-скъпата в цяла Европа, въпреки че във всички страни има увеличение на цените.

Срещу нашите 86,91 евро в Гърция мегаватчас струва 63 евро и това е най-ниската цена в Европа в този ден. В Сърбия е 68,58 евро, в Румъния - 69,01, в Унгария - 72,45 евро. Обикновено българските цени се сравняват с тези в Румъния и Унгария и в повечето случаи са близки.

След Гърция най-евтино, в диапазона между 60 и 70 евро, е в Швейцария, Италия, Сърбия, Франция.

У нас поскъпването е с 60,6%, най-високият процент - 188, е на свободния пазар в Испания, 186 на сто е в Португария, 132% е на Франция, но цените са в диапазона между 70 и 80 евро.

Появиха се и твърдения, че токът е поскъпнал заради изнесени големи количества към Гърция след обединението на нашата борса с европейските пазари през Гърция. Справка за междусистемните обмени обаче не показва увеличение на количествата в сравнение с преди месец.

Поради това най-вероятната причина за високата цена на тока на свободния пазар у нас е големият дял на централи със скъпо производство като въглищни и соларни след спрения за годишен планов ремонт V блок на АЕЦ “Козлодуй”. Към 17 часа в неделя товарът на системата беше 3679 мегавата, като 44,83 на сто беше делът на тецовете, а на АЕЦ - 27,15 на сто. Над 10% бе делът на топлофикациите и заводските централи. Големите вецове не работеха, 7 на сто беше товарът от фотоволтаици и 8,6% - на малките вецове.

Има и пикови стойности на въглеродните емисии, които плащат тецовете, като в края на седмицата минаха 56 евро за тон. Този тренд влияе на тока и природния газ, чиито борсови цени също трайно са нагоре.