На 17 май от 14 ч. в Регионалната библиотека в Русе ще бъде представен проектът „За плодовете на земеделския труд“.

Ученици от Професионалната гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев“ и техните ментори извършват проучване на историческата памет на първото в България земеделско училище в кв. Образцов чифлик, на което гимназията е наследник. Кулминацията ще бъде възстановка на местната селскостопанска изложба от 1896 година, организирана от земеделското училище. Темата на събитието е „За плодовете на земеделския труд“. Учениците ще се превъплътят в земеделски производители, търговци и купувачи.

Възстановката цели да провокира иновации в съвременното училище и възраждане на легендарната „ферма-школа“.

Проектът на сдружение „Образователна палитра“ се реализира с финансовата подкрепа на  Фондация „Русе - град на свободния дух“ и е с продължителност  шест месеца (май-октомври 2021 г.). Партньори са Професионалната гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев“, „Държавен архив - Русе, Дунавска задруга на майсторите на народните и художествени занаяти и Институтът по земеделие и семезнание – Образцов чифлик.