Питане до кметовете на Русе Пенчо Милков и на Червена вода Людмила Маринова отправиха двама съветници от ВМРО - Росица Георгиева и Асен Даскалов. Предлагаме ви пълния му текст:

 

Жители на с. Червена вода се обърнаха към нас, в качеството ни на общински съветници в Общински съвет – Русе, с молба за съдействие за решаването на няколко от най-наложителните, според тях, проблеми в населеното място.

1. В последните няколко месеца главният път е в ремонт и основният трафик е отбит през центъра на селото. През централната улица преминават всякакви моторни превозни средства (МПС) – тежкотоварни (камиони, автобуси, трактори, багери, валяци и т.н.), лекотоварни (автомобили, микробуси и т.н.), както и други превозни средства (каруци, велосипеди и др.). Максималната разрешена скорост за движение в населеното място е 50 км/ч съгласно разпоредбите на Закона за движение по пътищата. През центъра на с. Червена вода ежедневно преминават МПС с видимо по-висока скорост, с което създават предпоставки за инциденти. Особено опасно е, отново според жители на населеното място, когато по улиците (поради това, че тротоарите са в окаяно състояние) се движат пешеходци (майки с колички; деца; възрастни хора). В централната част на селото се намира и площадът, където със затоплянето на времето започват да се събират все повече деца, които използват пътното платно като място за игра – карат тротинетки, велосипеди, гонят се. Жителите на селото твърдят, че многократно са сигнализирали кмета на кметство Червена вода за този проблем, но действия не били предприети с аргумент, че кметът на кметство не може да въздейства върху полицията.

2. Друг проблем, с който ни запознаха жители на с. Червена вода и който е в пряка връзка с горепосочения, касае непочистените улици в населеното място. По улиците има натрупан пепелак, като в двете страни на пътното платно са образувани значителни наноси. При преминаване на МПС този пепелак се вдига във въздуха. Всяка година ситуацията е една и съща – след зимата улиците са заринати, като хората са принудени сами да си ги почистват. Сега обаче заради ремонта положението е още по-критично. Този изключително запрашен въздух го дишат всички – онези, които живеят по протежението на пътя, децата, които играят навън, майките с колички, възрастните хора.

3. Третият проблем, с който ни запознаха жители на с. Червена вода, е свързан с дупките по пътното платно. След като пътят към гр. Русе е отбит, основният трафик се движи през с. Николово. Има два подхода, които могат да бъдат използвани, за да се мине през с. Червена вода и да се стигне до там – единият е по ул. „Георги С. Раковски“ (за идващите посока гр. Кубрат) през ул. „Шипка“, а след това през ул. „Веслец“, а вторият е по ул. „Георги С. Раковски“ през ул. „Александър Стамболийски“ и след това отново на „Г. С. Раковски“. Навсякъде пътят е изпълнен с дупки, които са стари или отворили се наскоро с увеличаване на натовареността на трафика. Те, в съчетание с високата скорост, с която се движат водачите, създават предпоставка за ПТП или възникване на имуществена щета. На места тяхното разположение затруднява разминаването на две МПС без да се налага едното от тях да напуска лентата си на движение. В допълнение тяхната близост до къщите на хората създава още неудобства – опасност от сблъсък в къщата при по-висока скорост (съвсем скоро е имало подобен случай), както и опасност от пропукване на стените заради вибрациите, причинявани от тежкотоварните МПС, преминаващи през дълбоките дупки.

 

Предвид гореизложеното, моля за Вашия отговор на следните въпроси:

1. Какви действия са предприети за осигуряване спазването на максималната разрешена скорост съгласно Закона за движение по пътищата в с. Червена вода? Инициирани ли са работни срещи с представители на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Русе?

2. Почистват ли се улиците в с. Червена вода и ако се почистват – на какъв интервал от време и по какъв начин?

3. Планира ли се извършването на ремонтни дейности по компрометираните участъци от уличната мрежа в с. Червена вода? 

Настоящото питане е на основание чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и моля на него да ми бъде отговорено и устно, и писмено.