На работно посещение в русенския музей пристигна директорът на Археологическия музей в гр. Загреб г-н Санин Михелич. Заедно с директора проф. Николай Ненов, археолога д-р Върбин Върбанов и музеолога д-р Искрен Великов бяха обсъдени параметрите и общите дейности по два от проектите, в които хърватският и българският музеи участват.

Първият се фокусира върху конструиране на европейски маршрут по пътя на Желязната епоха, който да проследява извличането, обработката и употребата на метала във въоръжението и всекидневието през този период.

Другият е с акцент върху създаването на виртуални археологически пейзажи от Дунавския регион, които имат за цел да стимулират културният туризъм, посредством социализиране и отваряне на археологическите обекти към потенциални потребители.

Международният проект цели да направи археологическите места атрактивни и разпознаваеми чрез внедряването на иновативни инструменти и възможностите на новите технологии. От региона на Русе пилотните дейности ще бъдат осъществени чрез обектите Ивановски скални църкви и Средновековен град Червен.    

 Санин Михелич и екипът на русенския музей обсъдиха възможността за съвместна изложба и системен обмен на научна литература.