Бъдещи първокласници се разходиха в русенското училище "Възраждане", което ги очаква на  15 септември. 

Инициативата беше осъществена в два последователни дни и целеше приемственост между детската градина и училището. СУ „Възраждане“ работи съвместно с русенски детски градини по Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“, финансирана от Министерството на образованието. Дейността е по Модул 2 от Програмата – „Осигуряване на условия за екипна работа на учениците от начален етап с учениците от детската градина“

                На 12 май в училището гостуваха деца от подготвителните групи в ДГ „Слънце “. Бъдещите първокласници с радост се запознаха с постиженията на ученици от четвърти клас. Разгледаха класните стаи, библиотеката, залата за тържествени събития. Впечатлиха ги купите, медалите и грамотите на учениците в СУ „Възраждане“, подредени на „стената на славата“. Разходката завърши с поздрав от четвъртокласниците към бъдещите възпитаници на училището.

На 13 май посрещнахме децата от подготвителните групи в ДГ „Чучулига“. По подобен начин децата се впечатлиха от рисунките и макетите, изработени от възпитаници на СУ  „Възраждане“ и организирани в изложба. Разгледаха класните стаи, седнаха на чиновете. Те също бяха поздравени от четвъртокласници с песни и стихотворения в тържествената зала.

Тази инициатива педагозите от СУ „Възраждане“ и ДГ „Слънце“, ДГ „Чучулига“ осъществяват за поредна година. Тя е добра практика, която ще продължи, защото зарежда и децата, и учителите с доброта и усмивки.