Ремонт на трите слягания на платното в Кръговото кръстовище до полицията започна от тази сутрин. Ще се поправят и част от тротоарите, като дейностите трябва да приключат до 31 май.

„Процедурата е да се махне деформираният участък и ще се положи нова настилка. Ако се налага, ще се слага основа. Движението няма да се спира, ще го направим с минимални затруднения. Ще се работи, като се правят лента по лента. Една се затваря, другите две работят и така последователно във всички слягания“, обясни пред Русе Медиа д-р инж.Петко Николов, изп.директор на „Пътинженеринг“.

До ремонта се стигна след оглед на комисия от общината, която установи, че има пропадане на тротоар пред вход „Паспорти“ на ОДМВР Русе в участъка до асансьор №1, пропадане на пътното платно в посока бул. “Липник”-Център напречно по двете ленти и пропадане на пътното платно по вътрешния кръг на кръговото кръстовище между стълбове №10 и №12 от електрозахранващата мрежа на тролейбусния транспорт.

Констатирани са също надлъжно пропадане на пътното платно по бул. ,.Липник“ до стълб №4, преди границата между двата проекта за кръговото кръстовище и рехабилитацията на бул. „Липник, пропадане на тротоар около шахта на електрическата мрежа, през чийто капак навлизат атмосферни води и оттам достигат до машинното помещение на асансьор №4 /изход Мг. Bricolage/.

Отделно е установена обрушена циментова замазка по стъпалата на стълбището за изход към Мг. Bricolage, наличие на пукнатини при изход към ул. „Оборище“, наличие на влага в асансьорни шахти и повреди по покривите на асансьорите, а покривната стоманобетонова плоча на машинното помещение на асансьор №3 е без хидроизолация.

Тъй като констатираните дефекти и повреди са възникнали преди края на гаранционния срок, те ще бъдат отстранени от изпълнителя.