Населението на Китай нараства с най-бавни темпове от десетилетия, констатира официално преброяване, осъществено в края на миналата година с участието на седем милиона преброители.

Новородените през 2020 г. са 12 милиона при 18 милиона през 2016-та. Низходящата тенденция е естествен резултат от ускореното социално-икономическо развитие и промяна на приоритетите към образование и кариерно израстване.

Пекин е под натиск да стимулира раждаемостта за да не допусне намаляване на населението, което в момента е 1 милиард и 410 милиона. Властите прекратиха политиката за едно дете още през 2016-та, но резултатът беше краткосрочен.

Работещите в Китай са 880 милиона. Намаляване на населението ще ограничи потенциалния икономически растеж, включително и заради плановете за ръст на вътрешното потребление. Ще бъде засегнат и останалия свят, тъй като вече редица икономически отрасли са зависими от Китай.