Състезание „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБЩЕСТВОТО, ПОРОДЕНИ ОТ СОЦИАЛНАТА ДИСТАНЦИЯ - ДА СЕ СПРАВИМ ЗАЕДНО!“ по инициатива на катедра „Мениджмънт и социални дейности“ към Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ се проведе непосредствено преди Великденските празници. Състезанието бе междурегионално и събра виртуално конкуриращи се отбори от 11 и 12 клас от седем училища, а също и три отбора студенти в първи курс от Русенския университет, като единият отбор бе от Молдова.

Те премериха аналитичните си умения, като в рамките на два часа трябваше да направят кратко проучване по зададена тема за да представят своите идеи по проблеми в различни сфери на обществения живот като сами дефинират проблем, възникнал по време на пандемията. Отборите се изправиха пред предизвикателството да генерират и защитят идеите си за преодоляване на социалната дистанция, възникнала по време на пандемията.

Презентациите бяха оценявани от авторитетно жури в състав: председател - проф. дн Сашо Нунев, председател на Експертен съвет на специалност „Социални дейности“, Факултет „Бизнес и мениджмънт“, Русенски университет и членове: доц. д-р Даниел Павлов - ръководител на Център по предприемачество, Русенски университет; доц. д-р Десислава Атанасова – зам.-ректор по интернационализация и комуникационна политика на Русенски университет, гл. ас. д-р Наталия Венелинова - преподавател във Военна академия „Г. С. Раковски“ и Савина Мокрева-Хибелер - креативен директор в рекламна агенция Kolle Rebbe, част от Accenture Interactive. Отборът от ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе и отборът от СУ „Димитър Маринов“ – гр. Лом и АЕГ „Гео Милев“ – Русе бяха отличени с награда в категория „Креативност“. В категория „Иновативност“ победител стана отборът на СУ „Христо Ботев“ Русе и АЕГ „Гео Милев“ Русе с идеята за софтуер за продуктивност на служителите и преценка на работодателите. Най-приложима пък се оказа идеята за Вендинг пекарна, представена от екипа на СУЕЕ „Константин-Кирил Философ“ Русе и АЕГ „Гео Милев“ – Русе, а като идея с най-висок социален ефект журито определи идеята на отбора от ПГИУ „Елиас Канети“ за създаване на спортни клубове, където да се осигури благоприятна среда за спортуване от хора с увреждания. Екипът от Тараклия, Молдова беше отличен за най-добра екипна работа.

Участниците получиха награди и сертификати, които се приемат със силата на кандидатстудентски изпит за предварително записване в специалностите „Социални дейности“, „Бизнес мениджмънт”, „Информатика и информационни технологии в бизнеса“ и „Дигитален мениджмънт и иновации“ на Русенски университет „Ангел Кънчев”.

Големият приз за отбор - комплексен победител с най-високи оценки във всички категории получи екип в състав: Даяна Георгиева, Сюлбие Хюсмен, Хюдаим Неждет, Назмие Алиева, Георги Линджев и Иво Тошков - първокурсници в специалност „Социални дейности“. Идеята им за създаване на онлайн приложение за търсене на работа в условията на пандемия беше озаглавена от самият отбор с мотивиращото „От утре на работа!“.

В традициите на Университета е да организира подобни състезания за ученици и студенти, поставяйки ги в конкурентна среда за да стимулира изявата на индивидуални умения, знания и екипен дух.