Все още тече обявеният в началото на тази година от Европейската комисия обществен дебат за предизвикателствата и възможностите на застаряващото общество в Европа.

Комисията приканва обществеността да изрази своите виждания за това как да се отговори на предизвикателствата от застаряването.

Прогнозите сочат, че през следващите десетилетия броят на възрастните хора в Европейския съюз ще се увеличи. Днес 20% от населението е над 65 години, а до 2070 година се очаква то да достигне 30%.

Резултатите ще помогнат да се идентифицира подкрепата, необходима за хората, регионите и общностите.

Евродокладът от юни 2020 година показва, че през последните 50 години продължителността на живот е нараснала с около десет години както за мъжете, така и за жените. В коментар за ситуацията у нас заместник-социалният министър в оставка Султанка Петрова заяви, че трябват спешни промени в зоконодателството.

"Около двеста  хиляди души знаете, че има в момента, които не учат и не работят при положение, че ние сме най-бързо застаряващата нация и не бихме могли да си позволим подобен лукс да иаме хора, които са в трудоспособна възраст и отказват да учат и да работят."

За адекватността на пенсиите в България Султанка Петрова казва, че трябва политически консенсус."Не бива партиите да си правят пиар, според мен, с пенсионната система, защото на нас ни е нужна една цялостна стратегия, а не промени на парче".

Пак по мнението на заместник министъра всички възрастни у нас с пенсии под линията на бедност трябва да получават допълнително средства., съобщкава БНР.