Неизпълнението на приходите на Агенция "Митници" за 2013 г. спрямо актуализирания план на бюджета е в размер на 322.9 млн. лв. Това се посочва в анализ на изпълнението на приходите за 2013 г. от Агенция "Митници", съобщи bTV. Планът за приходите на Агенция "Митници" през 2013 г. е 8520.3 млн. лева, а след актуализацията съответно – 8346.1 млн. лeвa. Събраните постъпления от агенцията са в размер на 8023.2 млн. лева. Неизпълнението от акцизи е 59.2 млн. лв., а от ДДС е 289.7 млн. лв. Приходите от мита са преизпълнени с 26.2 млн. лeвa.

Анализът показва, че през второто полугодие на 2013 г. е регистриран ръст на приходите от 16.93% в сравнение с първите 6 месеца (т.е. с 626.2 млн. лева повече). Годишният размер на приходите бележи ръст от 1.45%

В анализа се посочва, че ръстът на приходите от акцизи през миналата година е бил малък заради ниската им събираемост през първото полугодие.

При тютюневите изделия се наблюдава тенденция за повишаване на количествата нарязан тютюн за пушене, обложени с акциз през 2013 г., в сравнение с 2012 г., като увеличението е с 29 133 кг.

По-високото потребление на нарязан тютюн за пушене дава отражение върху потреблението на цигари, като през 2013 г. количествата цигари са 11.51 млрд. къса, което е с 58 млн. къса по-малко в сравнение с 2012 г.