След предложението на Комисията от 4-ти септември 2020 г. , днес министрите от ЕС постигнаха споразумение за повече яснота и предсказуемост относно мерките за ограничаване на свободното движение поради пандемията от коронавирус.

ЕК приветства неговото приемане от Съвета и заяви:

"Правото ни да се движим свободно в ЕС беше сериозно накърнено от пандемията. Гражданите бяха изправени пред множество различни правила и процедури и неясноти относно районите с висок и нисък риск и действията, които е необходимо да се предприемат при пътуване. Преди месец Комисията представи предложение как да се отговори на тези предизвикателства и да се подкрепят милионите граждани на ЕС, които пътуват в ЕС всеки ден. Днес държавите членки постигнаха споразумение как да се приложи това на практика.

Ние приветстваме това споразумение, което ще въведе повече ред в една понастоящем объркваща ситуация. Споразумението на държавите членки е изразително послание към гражданите и ясен пример за предприемането на действия от страна на ЕС, когато това е абсолютно необходимо. Ние си извлякохме необходимите поуки и разбрахме, че ще се справим с кризата не като затваряме едностранно границите, а като работим съвместно".

Според ЕК първият важен резултат е създаването на обща карта, с общи цветови кодове и въз основа на общи критерии, изготвена от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. Сега призоваваме държавите членки да гарантират предоставянето на необходимите данни, за да може картата да се актуализира ежеседмично с точна информация за епидемиологичната обстановка в ЕС и неговите региони.

Второ, държавите членки запазват правото си да решават какви ограничителни мерки да прилагат, например карантина или тестове, но ние ги призоваваме същевременно да направят необходимото, за да получават гражданите ясна и навременна информация как трябва да действат и какви ограничения са в сила, в съответствие с днешното споразумение. Държавите членки се споразумяха също за взаимното признаване на тестовете и ние продължаваме да работим с тях за по доброто координиране на изискванията за тестове и карантина.

За милионите граждани, които имат основателна причина да пътуват — било по важни семейни причини, за да осигурят препитанието си или да гарантират доставките на необходимите за всички ни стоки, днешното споразумение също ще бъде добре дошло подобрение на сегашното несигурно положение. В такива случаи не следва да се прилагат карантинни мерки.

'Нашият Съюз е силен, когато действаме единно в защита на нашите общи права и свободи и здравето на нашите граждани. Днешното споразумение е добър пример за това", се казва още в изявлението на ЕК.

Цялата информация относно пътуването в рамките на ЕС ще бъде достъпна на платформата Re-open EU, където ще има и препратка към общата карта, която ще се публикува редовно от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията.

Държавите членки следва да предоставят възможно най-рано преди влизането в сила на новите мерки ясна, изчерпателна и навременна информация за всички ограничения на свободното движение, включително за всички съпътстващи изисквания (например за отрицателни тестове за COVID-19 или формуляри за откриване на пътници), както и за мерките, прилагани по отношение на пътуващите от райони с по-висок риск. Като цяло тази информация следва да бъде публикувана 24 часа преди влизането в сила на мерките, като се има предвид, че е необходима известна гъвкавост при епидемиологични извънредни ситуации. Тази информация ще бъде достъпна и на интернет платформата Re-open EU.