България приема правата на гражданите за въпрос от изключителна важност след Брекзит и отдава специално значение на изпълнението на Споразумението за оттегляне на Великобритания от Европейския съюз. Това е позицията, която страната ще защити на заседанието на Съвета „Общи въпроси“  на 13 октомври в Люксембург. Днес текстът беше одобрен от Министерския съвет. 

В позицията се заявяват приоритетите на България за бъдещите отношения Еевропейски съюз - Великобритания: мобилност, включително безвизово пътуване за краткосрочни визити на основата на реципрочността, както и недискриминация и гаранции за широк обхват на договореностите в областта на социалната сигурност.

Други приоритети са транспортната свързаност, сътрудничество в областта на вътрешната сигурност, признаване на професионалните квалификации и осигуряване на благоприятни условия за електронна търговия.