Националната агенция по приходите е успяла да прихване плащане в брой, направено в страната, за над 7,6 млрд. лв. За успешната си акция съобщиха от агенцията, откъдето припомнят, че информацията е шокираща, защото законовото ограничение за кешови разплащания има таван до... 10 000 лв. Все пак тук вероятно става дума за счетоводна грешка.

Това обаче, оказва се, е най-фрапиращият, но не и единичен случай на нарушаване на закона. В периода между 17 юни и 17 август на тази година данъчните са прихванали 15 плащания кеш в диапазона от един милион до въпросната сума от 7,6 мрлд. лв. Други близо 600 плащания са между 10 000 и 20 000, като за всички тях има издаден фискален бон. 

НАП припомня, че единственото изключение от ограничението до 10 000 лева кешово разплащане е при обменните бюра, тъй като боравят с чуждестранна валута. Общо установените документи за плащане извън законовия лимит са над 2600. 

Наказанията за физическите лица са 25 на сто от сумата, която не попада в обхвата на закона, а при юридическите – 50 на сто.

Разплащанията над 10 000 лева могат да бъдат правени единствено с карта и по банков път, припомнят от приходната агенция.

 clubz.bg