От началото на учебната година Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извърши в страната 1644 проверки при засилен официален контрол в детски кухни майки, училищни столове и обекти по Закона за храните (ЗХ) на територията на училищата, в които се предлагат храни.

За периода от 14.09.2020 г. до 30.09.2020 г. включително инспекторите от отдел „Контрол на храни“ при Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) провериха 293 обекта, в които се приготвя храна на място; 637 обекта, в които храната се доставя от фирми за кетъринг; 422 обекта в училищата, регистрирани по ЗХ (павилиони, лавки) и 292 кухни майки.

По време на проверките са установени 41 несъответствия, за които са издадени предписания – 14 в училищни столове, 16 в кухни майки и 11 в обекти по Закона за храните.

Най-честите констатирани нарушения са свързани с:

  • предлагане на храни, които не отговарят на Наредбата за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища;
    неправилно съхранение на храни;
  • необявяване на алергени в храните;
  • несъответствия по сграден фонд и технологично оборудване.

Съставени са два акта за административни нарушения, санкциите за които са съгласно ЗХ и са на стойност между 2000 и 4000 лв. Няма възбранени храни.

Във връзка с противоепидемичната обстановка е засилена честотата за извършване на дезинфекция на помещенията с биоциди с бактерицидно и вирусоцидно действие.

В обособените места за хранене масите са на отстояние 1,5 метра една от друга и се дезинфекцират преди и след хранене. На входовете са осигурени дезинфектанти за ръце.

При доставка на храните приборите са индивидуално опаковани. Извършва се и засилена дезинфекция на транспортните средства за доставки.