На 29. 09. 2020 г. – вторник, от 16. 00 ч. в офиса на НАП в Русе ще се проведе учебна евакуация заради пожар на основание чл. 11, ал. 8 т. 1 от Наредба № 8121з-647/2014 г.

Това обучение се провежда всяка година с цел да се подобрят възможностите за ефективни действия по време на критични ситуации, за да се опазят живота и здравето на клиенти и служители. При подаване на звуковия сигнал за тревога е необходимо всички да запазят спокойствие и да напуснат сградата по оказаните в информационните табели маршрути. В двора на офиса са районите за изчакване, като трябва да се съблюдава разстояние между хората от 1, 5 метра, за да се спазят санитарните изисквания за противодействие на епидемията от COVID 19.

Очаква се учебната евакуация да приключи около 16. 30 ч., след което ще продължи нормалното обслужване на граждани и фирми. Ръководството на русенската приходна администрация разчита на разбиране от клиентите за причиненото неудобство.