Екотренинг в подножието на връх Мусала събра 35 младежи от Русе и малките населени места на областта от 27 до 30 август в Боровец. Участниците решаваха различни екологични казуси, развиваха личностни умения и компетенции чрез инициативи и кампании, свързани с важни за местната общност теми. В различните обучителни сесии бяха дискутирани и възможности за реализиране на заетост и кариерно развитие.

Темите в първия етап от проекта бяха включени в обучение по проект № НПМ – 2 – 019 – Т04 „ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО! ЗДРАВИ. АКТИВНИ. ЕДИННИ. ДОСТОЙНИ. НАПРЕД. ОТНОВО.“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта 2016-2020 по Договор № 25-00-64/04.08.2020 г. от сдружение „МИА – Мениджмънт. Изкуство. Анимации“.

Чрез методите на неформалното образование, участниците имаха възможност да се включат в ролеви игри, ситуационни тренинги, брейнсторминг, дискусионни форми и образователни компоненти със състезателен характер, като редуваха заниманията с модули за здраве и физическа активност.

Следващата обучителна сесия ще се проведе на 4 септември в Русе, когато участниците ще обследват варианти, свързани с действия на различни кръгове в обществото, както и ще се запознаят в детайли с функционирането на държавното управление, йерархичната структура в регионите и възможностите за гражданско включване и форми на участие на младите хора при вземане на решения, важни за младежката общност.