В Централната избирателна комисия са получени оферти за машинно гласуване. Документите, постъпили още през юли в Министерския съвет, са получени чрез фирмата „Информационно обслужване“. Те са на английски език и ще бъдат преведени преди да бъдат разгледани.

На днешното заседание на комисията стана ясно, че вицепремиерът Томислав Дончев засега отговаря само писмено на отправената му покана за среща по въпросите с машинното гласуване.

Дончев информира, че е проведено пазарно проучване и среща с правната комисия в парламента по предстоящи промени в Избирателния кодекс.

Председателят на ЦИК Стефка Стоева обяви, че комисията остава в очакване за среща с вицепремиера до края на тази седмица.

„Винаги съм считала и съм го повтаряла, че държавата е тази, която трябва да закупи машините. Това е сериозно дело, отговорен въпрос, става дума не само за закупуване, но и за логистиката, съхранението не е еднократен акт. Считам, че трябва да комуникират органите на законодателната и изпълнителната власт с ЦИК, защото не е само наше дело“.

Остра реакция изказа заместник- председателят на ЦИК Севинч Солакова. Тя смята, че комисията е водещ орган по организацията на предстоящите парламентарни избори, но е пренебрегната от изпълнителната и законодателната власт.

„Интересно как така заместник министър-председателят има среща с правна комисия в Народното събрание относно изменение в Изборния кодекс без да е необходимо, дори да бъде информирана Централната избирателна комисия без коментар. Интересно, пак казвам, как се възлага на частно дружество с държавно участие извършването на международно пазарно проучване на производиетли на машинно гласуване и цени без да се информира ЦИК“, Севинч Солакова в днешната дискусия по темата за машинния вот и организацията му.