Свързахме се с директора на Топлофикация Русе инж. Севдалин Желев, за да ни разкаже повече за тяхната поредна инвестиция, този път влагат усилия и средства по преминаване на работа с природен газ.

Здравейте, инж. Желев, бихте ли ни разказали за инвестицията Ви за работа на природен газ?

Имаме намерение да въведем в експлоатация три когенератора с обща мощност 21 мегавата като електрическа мощност и около 18 мегавата топлинна мощност. Те ще генерират електрическа енергия от природен газ а получената топлина ще подгрява водата, която се подава към абонатите ни. Това е високоефективно производство, защото ще се оползотворяват цели 80 % от енергия от употребеното синьо гориво.

Какви са самите мощности?

Те са финландско производство, което само по себе си е гаранция за високо качество. Всъщност специалисти от Финландия ще следят на място цялата реализация на проекта.

На какъв етап е проектът?

При нас вече пристигнаха всички части от когенераторите, както и двигателите на съоръженията. Очаква се когенераторите да заработят след завършването на отоплителен сезон 2020/2021.

Какви ще бъдат ползите за гр. Русе?

След влизането в експлоатация на новите конегератори , ще се подобри качеството на въздуха в града. Знаете, че ние русенци сме особено чувствителни на тема екология.С тази инвестиция русенци ще дишат по-чист въздух.

Това означава ли край на работата на въглища?

На този етап това означава сериозното намаление на количествата използвани въглища.За пълната трансформация на нашето производство ще са необходими изключително сериозни инвестиции и много по-дълъг времеви хоризонт.

Какви са Вашите очаквания за изпълнението на проекта? Кои ще са най-големите предизвикателства?

Проектът има за цел да работим в пълен унисон с политиката на Европа за екологично производство на енергия с намаление на вредните емисии. Следваме европейските примери и очакваме качествено и цялостно изпълнение на проекта.

Желанието ни е да сме част от „зелената вълна“, която обхваща всички държави в ЕС. Концентрирани сме върху това проектът да стане реалност и сме оптимистично настроени относно бъдещето му.