Върховната административна прокуратура възложи на министъра на околната среда и водите, на директора на Агенцията по храните и на главния държавен здравен инспектор да предприемат мерки за опазване от замърсяване водите на река Марица.

По случая с отровените след водопой 29 крави в района на Димитровград местната прокуратура е образувала досъдебно производство.

Под ръководството на районната прокуратура в Димитровград се извършват процесуално-следствени действия в производствени бази и цехове на намиращата се в близост до мястото, където се отровиха животните „Източна индустриална зона“. Целта им да установят източника на замърсяването. По първоначални данни,  става дума за неустановено силно отровно химично вещество.

Служители на РИОСВ - Хасково са взели проби от водата. Търси се извършителят или извършителите на престъплението и лицата, съпричастни към него, както и механизма, по който е извършено то.

Успоредно с това - по разпореждане на Върховната административна прокуратурата - екоминистерството трябва да предприеме действия за опазване и възстановяване на околната среда и недопускането занапред на подобни инциденти,

Българската агенция по безопасност на храните - да даде отговор за причините за смъртта на животните, а главният държавен здравен инспектор - да извърши необходимите проверки за гарантиране качеството на водата предназначена за питейно - битови цели.