От Асоциацията на топлофикационните дружества в България искат да информират чрез медиите всички ползващи услугите „централно отопление“ и „битова гореща вода“ на територията на страната за поредната новост:

„Министерството на труда и социалната политика обяви методиката на новата схема за отпускане на целеви помощи за отопление. Всички нуждаещи се български граждани могат да получат около 500 лева целева помощ, с което да заплатят използваното от тях централно отопление. Въпросната сума се отнася за предстоящия отоплителен сезон 2020/2021.

Целевата помощ се отпуска за период от 5 месеца от 1 ноември 2020 година до 31 март 2020 година.

Заявленията е необходимо да се подадат до 31 октомври 2020 година в дирекция „Социално подпомагане“.

Като социално отговорна организация държим да поддържаме добрата осведоменост на всички ползващите услугите на различни топлофикации в България.“

От Асоциацията на топлофикационните на топлофикационните дружества обясняват още, че при разглеждането на заявленията се взимат предвид социални фактори, например, дали човекът е с увреждане, дали има деца и други. Средният месечен доход за последното полугодие на кандидатстващите трябва да бъде по-нисък или равен на специално разработен коефициент, който се получава на база възрастта и семейното положение.