Общинският съвет да може да освобождава от плащане на таксата за битови отпадъци предприятия, които са спрели стопанската си дейност за определен период от 2020 г. заради корона кризата. Това решиха депутатите с приетите на първо четене поправки в Закона за местните данъци и такси, внесени от депутати от ГЕРБ, начело с председателя на бюджетната комисия към парламента Менда Стоянова.

Досега такса смет можеше да не се плаща, когато услугата не се предоставя от общината или ако имотът не се ползва през цялата година. Условието е да е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя на имота до 31 октомври на предходната година.

За да не плащат такса смет за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за 2020 г., фирмите трябва да удостоверят преустановяването на дейността си след 13 март 2020 г. с финансови или други документи. Редът и начинът за това ще бъдат определяни от общинския съвет.